Contact Details

Lexicon van Ansul

ADR:
Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

M.B.:
Ministerieel Besluit

K.B.:
Koninklijk Besluit

NVBB:
Nationale Vereniging voor beveiliging tegen brand en binnendringing.

APRAGAZ:
Vereniging der eigenaars van recipiënten met samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas.

BENOR:
Certificatie label voor conformiteit met Belgische Normen

BOSEC:
Belgian Organisation for Security Certification

EN:
Europese Normen

FEBELMI:
Belgische Federatie van Brandweermateriaal.

BIN:
Belgisch Instituut voor Normalisatie

MAP:
Mono amonium fosfaat

NBN:
Normes Belges / Belgische Normen

A.R.A.B.:
Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

TNT:
Technische Nota / Notice Technique

BVVO:
Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen


Copyright ©2013-2019 ALPI Sàrl All rights reserved.
Web design by: UkWebCo.com UKWebCo.com